مشاوره اپلای

فهرست مقاله های مرتبط با visa


 

چگونه وقت سفارت بگیریم؟

98/10/07
چگونه وقت سفارت بگیریم؟
 

تسهیلات ارزی و غیرارزی برای دانشجویان

96/09/23
شرح تمامی تسهیلاتی که برای دانشجویان محصل در خارج از کشور...
 

عوارض خروج از کشور برای دانشجویان چگونه است؟

96/09/22
دانشجویانی که در این سامانه سنا ثبت نام می کنند از پرداخت...