explore

رویداد های اسکورایز

اگر فرصت یا حوصله تحقیق را ندارید، در رویداد مناسب خود شرکت کنید

لیست مقاله های اسکورایز


 

چگونه دقیقا موضوع و خواسته متن را بیان کنیم؟

نوامبر 23, 2017

یکی از اشکالات بسیار متداول در بحث متن نویسی یا writing ه...

 

معرفی مهم ترین کتاب هایی که باید برای آزمون تافل بخوانید

نوامبر 22, 2017

منابع لغات تافل

از بین کتاب های موجود در بازار برای تقوی...

 

چگونه مانند کودکان زبان یاد بگیریم؟

ژانویه 1, 2017

ما در یادگرفتن زبان کار راحت تری از کودکان داریم

ما در ی...

 

چه متنی در تافل نمره کامل را می گیرد؟

نوامبر 20, 2017

یکی از چهار بخش آزمون تافل نوشتن متن است که 30 نمره از 12...