زبان با آهنگ - Taylor Swift top 10

22

4:42


Bad blood

4:37


Blank Space

5:09


Delicate

4:26


Everything has changed

4:38


Ours

4:44


Safe and Sound

4:34


Shake it Off

4:35


Style

4:35


We are never ever getting back together

4:01


Intermediate, Advance

Song# American# Listening#

آیا این فیلم را دوست داشتید؟

میانگین 4.5 از ۵22

22 Music Video لغاتی که فکر میکنید مهمند و ذکر نشدن رو کامنت کنید

دیدگاه‌‌ها

پاسخ به کامنت‌ها، به صورت ایمیل ارسال میشود.

برای ثبت دیدگاه وارد شوید ورود به صفحه کاربری