پروفایل اسکورایز

تماس با اسکورایز

021-91018457

پروفایل اسکورایز

برای استفاده بهتر از خدمات مهاجرت و آموزش زبان اسکورایز وارد یا عضو شوید.

بعد از ورود به همین صفحه منتقل می‌شوید.

سبد خرید شما خالی است.

بهترین آموزش‌های زبان و مهاجرت را در محصولات اسکورایز بیابید

لیست محصولات

سوالات مربوط به IELTS

ثبت سوال
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 1
  پاسخ‌
گرامر ضمایر اشاره انگلیسی چگونه است؟

tatschoolonline2020
3 ماه،2 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
زمان حال ساده در انگلیسی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،2 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
زمان گذشته ساده در انگلیسی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،2 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
گذشته کامل استمراری در انگلیسی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،3 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
آینده کامل استمراری در انگلیسی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،3 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
صفت فاعلی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،3 هفته پیش

 • 0
  امتیاز
 • 0
  پاسخ‌
اسامی مفرد و جمع در انگلیسی چیست؟

tatschoolonline2020
3 ماه،3 هفته پیش