کارگاه نیمه خصوصی رایتینگ و اسپیکینگ

 

چهار شنبه 19 مهر - ساعت15 تا 19

این رویداد به پایان رسیده است.

در حال حاضر فیلم این وبینار موجود نمیباشد

توضیحات رویداد

ارائه دهندگان:

اشکان اسماعیلی

محتویات کارگاه:

  1. دوره رایتینگ و اسپیکینگ تافل
  2. collocation
  3. sample responses
  4. response techniques for each task
  5. common mistakes and problems
  6. skimming and reading techniques
  7. How to improve listening skills
  8. How to improve writing score
  9. what do we need to study

برای ارسال نظر وارد یا عضو شوید

scroll top